+7(8142)57-16-14

Puupellettien toutanto

11-09-12 027

”Biogran”-yhtiö, joka sisältyy ”Russian Wood Alliance”-rakenteeseen, aloitti oman toimintansa puupellettien suunnitteluprojektejä kehittäjänä Venäjällä. Toiminnan prosessissa asiantuntijat tutkivat laitteistoa, suunnittelua ja teknologiaa. Kuitenkin silloin (voudet 2003 - 2004) tämä toiminta-ala ei ollun lupaava Venäjällä. Sen takia oli tehty päätös rakentaa oman ns. demo-tehtaan, joka samanaikaisesti antaisi mahdollisuuden tutkia tämän alan ei pelkästään muotoilun näkökulmasta, vaan myös tuotantopuolesta.

Me päätimme tehdä hankesuunnittelun ja ottaen huomioon sen, että kaupungin alueella tai sen lähellä on 45 sahalaitosta ja niiden kapasiteetin, päätimme rakentaa tehtaan, jonka vuotinen tuotanto on 15 000 tonnia puupellettiä. Me otimme myös huomioon vuodenaikoiset vaihtelut, sahajauhojen kulutuksen määrän kasvun, ja tuotantomäärien alenemisen talven aikana. Otimme myös huomioon toimittajiksi vain 2/3 sahaloitosista, jotta suojella itseämme raaka-aineen hankintaa koskevissa kysymyksissä.

Meidän seuraava askel oli sopivan alueen löytäminen, jossa olisi tarvittava infrastruktuuri, kuten vesi-, viemäri-, sähkö- ja maakaasun toimitusvarmuus. Sitten me arvioimme mahdollisuuden rakentaa tehtaan määrätuotantokapasiteettien kanssa ja laitimme suunnitelman ja laitteiston spesifikaation. Me kävimme 45 sahalaitoksessa ja saimme tietää että sahajauhot ja tuotannon jätteet ovat niille suuri ongelma.

Jotkut tehtaat käyttävät  jätteitä omissa lämpökattiloissa ja siten lämittävät huoneita. Mutta suurin osa kattiloista on vanhentuneita ja jo menettivät tehokkuuden, varsinkin monet tehtaat tuottavat sahapurua paljon enemmän kuin kuluttavat.

Pienille sahalaitoksille on pakko teollisuusjätteidet poiskuljettaa ja se vaatii isoja rahakuluja. Pääosin sahanpurua puretaan tietä pitkin tai metsässä, mikä aiheuttaa huomattavaa vahinkoa alueen ekologialle. Näin tehtaan rakentaminen, joka käyttää sahapurua ja muita sahatuotannon jätteitä raaka-aineena, ei ainoastaan  paranna ekologista tilannetta alueella, mutta myös ratkaisee jätteenkäsittelyongelman metsäsektorissa. Kaikilla projektissa osallistuvilla osapuolilla on tiettyjä etuja: kaupungin hallinto ratkaisee sahatuotannon  illegaalisten jätteiden ongelman, palokunta alentaa metsäpalojen vaaran, sahalaitokset pystyvät välttämään edellä mainitun ongelman ja vapauttamaan tiloja, joita sahapuru täyttää, alue saa merkittävän määrän uutta polttoainetta. Tämä projekti myös vastaa Hallituksen ohjemalle  pienijen kattilojen polttoainen muuttamisessa nesteainesta paikallisiin uusiintuviin energialähteihin Karjalassa.

Kun me etsimme laitteistoa puupellettien valmistamista varten, löysimme tarjonnan puupellettitehtaan myynistä Suomessa ja teimme sopimuksen tehtaan ostamisesta.

Se kesti puolitoista vuotta saadakseen lähes 50 tarvittavaa sovitusta maapalstan ostamista ja puupellettien tuotannon perustamista varten, niin todellinen rakentaminen alkoi vain v.2006.

Elokuussa 2007 rakentamisen päätyttyä, aloimme asentaa laitteita, ja tuotanto käynnistyi huhtikuussa 2008.

11-09-12 018

Puupellettien myynnissä me otamme huomioon kuluttajien maantieteellisen sijainnin, logistiikan, keskiytämme asiakasryhmiin.

Koska Suomen raja on lähellä ja tarkastuspisteet toimivat ympärivuorokautisesti, suurin osa tavaran määrästä lähetetään autoilla. Russian Wood Alliance järjestää tavaran toimittamista suursäkeissä FCA, DAP - ehdoissa.

Kesän aikana (toukokuu-lokakuu) on mahdollista lähettää tavaran suursäkeissä Petroskoin satamasta, muulla ajalla – Viipurin, Pietarin, Ust-Lugan satamista.

Meriliikenteen toimitus suoritetaan CIF-ehdoissa.

Vuoden 2011 tulokset.