+7(8142)57-16-14

"Russian Wood Alliance" suorittaa puunhankinnan toimintaa Kontupohjan ja Prääsän alueilla, mikä perustuu pitkäaikaisiin urakkasopimuksiin. Metsäalueet ovat partneeriyrityksen ”Leseko Nord” pitkäaikaisessa vuokraassa.

"Leseko Nord" vuokraa metsäalueita 91 561 hehtaaria, vuotinen hakkuuoikeus – 149 054 kuutiometriä. Puunhankinnan tuotteet on  huvu-, koivu-, haapa- tukkipuuta, kuitupuuta, vaneritukkia ja polttopuuta.

"Russian Wood Alliance" toimittaa lähes kaiken hankitun raakaaineen Karjalan Tasavallan metsäteollisuusyrityksille. Pientä osaa (koivukuitupuuta) viedään Suomeen. Polttopuuta myydään paikallisille ihmisille ja kunnallisille yrityksille.

"Russian Wood Alliance" omistaa kolme uutta John Deere hakkuuketjua. Joka ketju koostuu kahdesta koneesta – monitoiminen keskikokoinen tekokone John Deere 1170E EcoIII ja ajokone John Deere 1210E EcoIII. Nämä mallit ovat otettu käyttöön ensikerran Karajalan tasavallassa, ne ovat tehokkaita, liikunnallisia, käyttövarmia, tuottavia ja pienihuoltokuluisia.

augustjuly

Uuden sukupolven tekniikan osto ja käyttö helpottaa edestyksellisen metsätyön teknoloogian toimeenpanoa, nostaa tasavallan metsien monipuolikäytön laatua, sekä ekologian suojelua.

1

Hankitun raakaaineen kuljetusta suoritetaan omilla VOLVO puuautoilla, se anttaa mahdollisuuden tarjota kuluttajille täyden palveluvalikoiman, alentaa tuotantokustannuksia ja menestyksellisesti kilpailla muiden metsäyrityksien kanssa.